Az LCCI akkreditált Magyarországon? Lehet párosítani más nyelvvizsgával?

Az LCCI angol üzleti szaknyelvvizsga 2004. óta akkreditált Magyarországon. Komplex, írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsgaként tehető le. Az írásbeli vagy szóbeli rész más gazdasági vizsgarendszerekkel párosítható, eszerint a NYAK táblázat szerint: https://nyak.oh.gov.hu/doc/abc/default.asp

Hány éves kortól lehet nyelvvizsgázni?

A jelentkezés évében be kell tölteni a 14. életévet.

Milyen engedmények illetnek meg fogyatékos vizsgázókat?

A fogyatékkal élőket az esélyegyenlőség biztosítása végett- különböző engedmények illetnek meg. A fogyatékosság tényét szakorvosi igazolással a regisztrációkor kell közölni.
Gyengénlátó vizsgázó vizsgakérdésének betűmérete megnövelhető. Halláskárosult, diszlexiában, diszgráfiában, valamint egyéb, mozgáskoordinációs betegségben szenvedő vizsgázó írásbeli vizsgaideje, illetve a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő a megjelölt idő maximum egyharmadával meghosszabbítható. Halláskárosult vizsgázónak engedélyezhető a magnóteszt szövegének kétszeri meghallgatása.
Az engedély kiadása a vizsgaközpont hatásköre. A vizsgaközpontnak ugyanakkor nem kompetenciája felmentést adni részvizsgák alól fogyatékkal élő vizsgázók számára.

Mikor és hogyan lehet vizsgára jelentkezni?

A vizsgajelentkezés akkor érvényes, amikor a vizsgázó leadja kitöltött és aláírt jelentkezési lapját vagy on-line regisztrációját ÉS a vizsgadíjat is befizette. A jelentkezési lapot annál a vizsgahelynél kell leadni, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. A fizetés módja a legtöbb vizsgahelyen banki átutalással, személyes befizetéssel vagy sárga csekken történik. A részletekről az adott vizsgahely ad tájékoztatást. On-line regisztráció esetében azt a vizsgahelyet kell megjelölni, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. Erről egy automatikus visszajelzés érkezik emailben, mely a fizetési módokról és a további teendőkről is informál.

Hogyan és mikor kapok értesítést a vizsgabeosztásról?

A vizsgabeosztásokat a vizsga előtt kb 10 nappal, emailben küldjük ki. Nagyon fontos ezért olyan emailcimet megadni a regisztrációkor, melyet a vizsgázó rendszeresen néz és lehetőleg nem freemail vagy citromail végű címek. A vizsgázó a regisztrációkor kérheti, hogy ne elektronikusan, hanem postai úton kapjon értesítést.

Hogyan lehet vizsgát halasztani?

Vizsgát egyszer lehet halasztani, és csak a következő vizsgaidőszakra, kizárólag orvosi igazolással, melyet az írásbeli vizsganapot követő 15 napon belül fogadunk el, lehetőség szerint beszkennelve emailben. A halasztásnak díja van, melyet annál a vizsgahelynél kell befizetni, ahol a vizsgázó a vizsgára jelentkezett. A befizetés határideje a következő vizsgaidőszak jelentkezési határideje. Orvosi igazolás nélkül a vizsgázó minden további követeléstől elesik, vizsgadíja elvész. Az angliai központ szabálya, hogy egy vizsgázó maximum 2 alkalommal halaszthat, függetlenül a vizsgajelentkezések számától. 

Milyen szótárt lehet használni az írásbeli vizsgán?

Az írásbeli vizsgán nyomtatott egynyelvű és/vagy kétnyelvű általános szótár használható. Elektronikus szótár használata nem megengedett.
TANÁCS: javasoljuk, hogy a szótárt elsősorban a feladat pontos megértéséhez és a helyesírás ellenőrzéséhez használják.

Mikor és hogyan tudom meg az eredményemet?

Eredményhirdetés az írásbeli vizsganapot követő 30 nap múlva történik, rendszerint egy hétfői napon. Az aktuális vizsgaidőszak eredményeit a weblapon lehet lekérdezni a vizsgázói kód megadásával. Amennyiben a vizsgázó a regisztrációkor írásban kéri, hogy ne elektronikusan kapjon téjékoztatást eredményéről, akkor a vizsgaközpont a vizsgázó eredményét postai úton küldi meg.

Mit kell tudnom az értékelésről? Milyen bizonyítványt kaphatok?

Az értékelés az angliai központban történik. Az írásbeli vizsgadolgozatokat két értékelő értékeli. Amennyiben a dolgozat határeset, azaz 57, 58 vagy 59 pontos, a dolgozat automatikusan a fővizsgáztatóhoz kerül újraértékelésre.
A Nemzetközi oklevél Pass with Distinction (75%-tó), Pass with Merit (60-74%), Pass (50-59%) vagy Fail (0-49%) megnevezésből állhat. A magyar ‘keményfedeles” bizonyítványok megszerzésének feltételei a következők:

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett és az egyes vizsgarészeknél teljesítménye eléri a 40%-ot, a komplex vizsga akkor minősül sikeresnek, ha az írásbeli és szóbeli részvizsga eredményének átlaga eléri a 60%-ot.

Ha a vizsgázó írásbeli vizsgára jelentkezett, a vizsga akkor minősül sikeresnek, ha az egyes vizsgarészeknél eléri a 40%-ot és írásbeli végeredménye eléri a 60%-ot.

Ha a vizsgázó szóbeli vizsgára jelentkezett, a vizsga akkor minősül sikeresnek, ha az egyes vizsgarészeknél eléri a 40%-ot és szóbeli végeredménye eléri a 60%-ot.

A sikeres részvizsgák közt van időkorlát? Elévülhet a bizonyítványom?

A magyar jogszabály szerint a nyelvvizsgabizonyítvány nem évül el és nincs időkorlát a szóbeli és írásbeli részvizsga letétele között.

Előfordulhat, hogy kapok nemzetközi oklevelet, de magyar bizonyítványt nem?

Igen. Amennyiben a vizsgázónk 50 és 59% között teljesített, csak nemzetközi oklevelet fog kapni. Olyan eset is előfordulhat, hogy bár megvan a minimum 60%, de nem minden készségből ért el minimum 40%-ot (például a szóbeli kommunikáció vizsgán 60 pontot kapott, de a magnótesztre nem jött el) – a magyar bizonyítvány ebben az esetben sem jár.

Mi a helyzet a honosítással?

Két esetben lehetséges az LCCI English for Business nemzetközi oklevél magyarországi honosítása:
1. Ha külföldön szerezte.
2. Ha 2000. január 1. és 2004. december 13. között Magyarországon szerezte.
A honsítás feltétele egy kiegészítő Listening Test sikeres letétele, melyre egy évben 5 alkalommal van lehetőség. Erre az LCCI vizsgaközpontban kell jelentkezni. A kiegészítő vizsga díja 7.000 Ft. Nincs szükség kiegészítő vizsgára abban az esetben, ha a vizsgázó külföldön ezt a vizsgát is letette és nemzetközi oklevelén Pass with Merit vagy Pass with Distinction elnevezéssel szerepel.
A honosítást az Oktatási Hivatal-NYAK végzi.

Mit kell tudni a megtekintésről és a felülvizsgálatról?

A Vizsgaszabályzat értelmében a vizsgázó az eredményhirdetést követő 5 napon belül kérheti, hogy megtekintse írásbeli dolgozatát vagy meghallgassa a szóbeli kommunikáció vizsga hangfelvételét. A megtekintésre kizárólag a vizsgaközpontban van lehetőség (IBS 1031 Budapest Záhony utca 7.), előre egyeztetett időpontban, de az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül. A vizsgázó a dolgozatán kívül megnézheti a javítókulcsot és értékelési útmutatót. A dolgozatról kézzel másolat készíthető, de a vizsgakérdések és javítókulcs leírása nem megengedett. A szóbeli kommunikáció vizsgán készült hangfelvétel másolása tilos. A megtekintésre összesen 45 perc áll rendelkezésre. Kiskorú vizsgázók esetében engedélyezett a szülő vagy gyám jelenléte. A betekintés díjmentes.

Lehetőség van díj ellenében a javított dolgozat értékelésének, gyengeségeinek szaktanárral történő konzultációra, előre egyeztetett időpontban. A 30 perces konzultáció díja 4.000 Ft.

Felülvizsgálati kérelemmel az eredményhirdetést követő 15 napon belül lehet élni. A kérelmet a vizsgaközponthoz szükséges eljuttatni. A benyújtás módja kétféle legyen: elektronikus és postai/vagy fax. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás dátumát tekintjük. A kérelmek elbírálása 15 napon belül történik, melynek eredményéről a vizsgaközpont határozatot vagy végzést küld.

A felülvizsgálat díjköteles, amennyiben a vizsgázó kéri a vizsgarész harmadik értékelő általi újraértékelését, erről bővebben a Felülvizsgálat menüpontban tájékozódhat.

Mit tegyek, ha elveszett a nyelvvizsgabizonyítványom?

Az elveszett magyar állami bizonyítványról az Oktatási Hivatal-NYAK készít másodlatot. Erre vonatkozó kérelmét a Hivatalnak szükséges megküldeni az info@nyak.hu címre szükséges elküldeni a személyes adatok és a vizsgaadatok megadásával. Az Oktatási Hivatal nem ad ki újabb “keményfedeles” bizonyítványt.

Elveszett nemzetközi oklevél pótlása díjköteles (68 Euro). Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot személyes adatainak és vizsgaadatainak megadásával.

Mi a helyzet a rontott bizonyítvánnyal?

Az Oktatási Hivatal-NYAK a személyes adatok közül csak névelírás vagy nem-váltás esetében ad ki új bizonyítványt. Egyéb hibás adatok vagy névváltozás esetében a vizsgázó kérésére hatósági igazolást állít ki.
A bizonyítvány újranyomtatási díja 3.000 Ft. Ez az összeg a vizsgázót terheli, amennyiben a jelentkezési lapon helytelenül vagy nem egyértelműen adta meg az adatait.

A rontott nemzetközi oklevélnél hasonló a helyzet, azaz az eljárási díj (68 Euro) csak akkor terheli a vizsgázót, ha a jelentkezéskor hibásan vagy nem egyértelműen adta meg adatait.

Miért készül hangfelvétel a szóbeli vizsgán?

Az LCCI szóbeli vizsgákon mindig is készült hangfelvétel. Ezzel biztosítható a vizsgarendszer átláthatósága és mind a vizsgázók, mind a vizsgáztatók érdekeit védi. A hangfelvételeket az eredményhirdetés előtt az angliai, illetve a magyarországi vizsgaközpont szúrópróbaszerűen ellenőrzi, a későbbiekben továbbképzésein felhasználhatja. A 33/2014. (II.18.) Kormányrendelet értelmében kötelező minden akkreditált szóbeli nyelvvizsgát felvételként rögzíteni. Ilyen módon biztosítható, hogy reklamáció vagy felülvizsgálati kérelem esetén a vizsgázó érdekei ne sérüljenek. Az adatvédelmi tájékoztató a vizsgaszabályzat részeként részletezi a hangfelvételek kezelésének körülményeit.

Kérhetem-e, hogy szóbeli vizsgámról ne készüljön hangfelvétel?

Igen. Ezt kizárólag a vizsgaregisztrációkor lehet kérni. Amennyiben a vizsgázó nem járul hozzá, hogy a szóbeli vizsgán hangfelvétel készüljön, úgy tudomásul veszi, hogy az eredményhirdetést követően hangfelvétel hiányában nem kérheti szóbeli teljesítményének újraértékelését, valamint az érvényben lévő OH-NYAK szabályozás szerint vizsgája 3 fős vizsgabizottság előtt történik. Amennyiben a vizsgahely nem tudja biztosítani a 3 fős bizottságot, a vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy a vizsgázót más városban, elsősorban a budapesti vizsgaközpont vizsgájára ossza be.

 

 

Rólunk mondták

Kövessen minket!

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezár